AKCJASOS | Akupresura | Cukrzyca | Uzaleznienia | Narkomania | Nasz Lubin | Prawo | Alkoholizmsos | Teczynki | Praca |
Alkoholizm - uzależnienie od alkoholu |Serwis nawiazujacy do problemu alkoholizmu

  
Dziś:    Wtorek, 21 lutego  52 dzien roku    Imieniny: Eleonory, Lenki, Kiejstuta
powiadom o stronie   

• Współpraca    • Serwis alkoholizm    • Email zaufania    • Galeria serwisu    • Testy    • Placówki Odwykowe    • Kontakt    • Piciorysy    •  Alkoholizm   •  Mityngi AA   •  Prawo   •  Przemoc   •  AA   •  Al-anon   •  Al-ateen   •  DDA    •  Duchowość   •  Druki   •  Warsztaty   •  Fazy choroby alkoholowej   •  Testy   •  Linkownia   •  Literatura   •  Księga gosci •  Księga przyjaciół   •  Cytaty  
REKLAMA


REKLAMA

CZATY
•  Czat ogólny
•  Czat dda
•  Czat dla rodzin alkoholików
DZIŚ NA FORUM

•  Forum akcjasos
•  F orum serwisu alkoholizm
•  Forum Tęczy al-anon
•  Forum nethit
LINKI
•  Audycje o uzależnieniu od alkoholu
•  Grupy internetowe AA i Al-anon
•  Polecamy książki
•  Zareklamuj się w naszym serwisie
•  Grupy trzeźwościowe w Niemczech
ARTYKUŁY
•  Leczenie zespołu uzależnienia od alkoholu
•  Intensywna terapia wstępna
•  Terapia grupowa
•  Terapia rodzinna
•  Alkohol w wieku podeszłym
•  Dostępność alkoholu
•  Alkoholizm
Pojęcia podstawowe.
•  Ból silniejszy niż wola trzeźwienia.
•  Cechy człowieka o dobrym zdrowiu psychicznym
•  Co pomaga im wracać do zdrowia ?
•  Dlaczego z kiszonego ogórka nie można zrobić świeżego ?
Kilka uwag o homeostazie u alkoholików
•  "Efekt sufitowy" w trzeźwieniu
•  Gdyby alkohol mógł się przedstawić i przemówić
•  Jak informować i zachęcać ?
•  Płeć a picie alkoholu - ściągnij plik 94 kB

więcej --->

PRZEMOC
Rozmiar:
1295 bajtów

Jeśli doznajesz przemocy w rodzinie, stosujesz przemoc wobec bliskich, jesteś świadkiem przemocy, pod tym telefonem uzyskasz pomoc
1. NUMER 0 801 1200 02 (PŁATNY PIERWSZY IMPULS) czynny poniedziałek-sobota: 10:00-22:00; niedziele i święta: 10:00-16:00.
2. NUMER PŁATNY: (022) 666 00 60 czynny poniedziałek-piątek: 10:00-22:00

Destrukcja

Karta K - Alkohol a rodzina.

Alkoholizm jest chorobą która dotyka całą rodzinę. Członkowie rodziny i bliskie ci osoby w twoim życiu prawdopodobnie doznawały cierpień i problemów w związku z twoim piciem. Opisz 10 specyficznych przykładów pokazujących wpływ twego picia na osoby z najbliższego otoczenia.

Karta F - Alkohol a praca.

Jak picie wpływało na wykonywanie zadań życiowych. Spróbuj teraz określić na konkretnych przykładach w jaki sposób picie wpłynęło na twoje życie zawodowe i szkolne. SporządĽ listę przykładów opuszczania pracy, spóĽnień, obniżania wydajności i sprawności fizycznej oraz umysłowej. Dołącz do tego także przykłady pogorszenia się twojego samopoczucia i postępowania w takich rolach jak bycie ojcem, synem, współpracownikiem, partnerem, studentem, kierownikiem, kolegą, sąsiadem. W jaki sposób załatwiałeś różne zadania i obowiązki w związku z piciem. Ważne są konkretne przykłady.

Karta G - Degradacja zawodowa i społeczna.

Jak picie wpłynęło na twoje współżycie z innymi ludĽmi. Przedstaw listę przykładów negatywnego wpływu alkoholu na twoje kontakty z ludĽmi. Czy członkowie twojej rodziny i przyjaciele przejawiają troskę wobec twojego picia. Czy stałeś się przykry w kontaktach z innymi, czy picie alkoholu zaszkodziło twojej reputacji. Czy w związku z piciem kontaktujesz się z takimi ludĽmi z którymi nie przebywałbyś w innych okolicznościach. BądĽ konkretny w podawaniu przykładów.

Karta E - Degradacja psychiczna.Wpływ picia na twoje życie uczuciowe i duchowe. Przedstaw przykłady czucia się samotnym, niepotrzebnym, poniżonym i zgnębionym. Podaj takie przykłady kiedy ogarniało cię uczucie przerażenia, utraty sensu i radości życia, utraty wiary itp.

Karta J - Konflikt moralny.

Wpływ picia na twój charakter i ideały osobiste. Zrób zestawienie 10ciu twoich wartości osobistych, ideałów, celów życiowych i takich spraw które były dla ciebie ważne w życiu, które mogły mu nadać sens i podaj obok nich przykłady na to co w związku z piciem zrobiłeś przeciwko nim, jak niszczyłeś lub komplikowałeś swoim postępowaniem to co było dla ciebie wartościowe.

Karta I - Alkohol a problemy osobiste.

Opisz jak używałeś alkoholu po to żeby czuć się dobrze, wtedy gdy było ci niedobrze, albo do tego żeby nie czuć mocno przykrych uczuć. Czy używałeś alkoholu do tego by czuć się w porządku, odważnym i silnym, by pozbyć się nieśmiałości, poczucia winy itd. Czy sądzisz że picie przyczyniło się do twojego poczucia małej wartości, braku szacunku dla siebie, poczucia bezradności, załamywania się nadziei. Jak alkohol wpływał na twoje życie seksualne. Czy używałeś alkoholu zamiast bezpośredniego radzenia sobie z rzeczywistymi powodami twojego gniewu, smutku, niepokoju, winy, samotności.
Opisz konkretne przykłady.

Karta H - Reakcje agresywne, konflikty z prawem. Chorobliwe i niebezpieczne zachowania przeciw sobie i innym.

Przygotuj listę zawierającą przykłady bijatyk, uszkodzeń ciała, bycia pobitym w okolicznościach związanych z piciem, agresywnych i wulgarnych wypowiedzi, zaburzeń w pamięci tego co się działo, niezdolności do zdawania sobie sprawy z tego. W jaki sposób dotarło do ciebie wciąganie siebie lub innych w niebezpieczne sytuacje, próby samobójcze, zasypianie z palącym papierosem, przykłady czynów których byś nie dokonał nie pijąc.

Piciorys.

1. Wprowadzenie - przedstawienie na tle rodziny (pierwotnej)
2. Inicjacja alkoholowa
3. Utrwalanie
4. Nadużywanie
5. Przeplatanie okresów picia i abstynencji
6. Motywy i okoliczności podjęcia leczenia.

Dodatkowe.

Do jakiego kryzysu oprócz tego który doprowadził cię na leczenie prawdopodobnie by doszło gdybyś nadal pił alkohol. Podaj konkretne przykłady opierając się na obserwacji zmian jakie dostrzegałeś na ostatnim etapie swojego czynnego picia. Czym się różnię od innych alkoholików. Notatki i omówienie treści prac

Karta K

Jeżeli ktoś z rodziny pije w sposób chorobliwy, to cała rodzina doznaje szkody. Często można spotkać opinię, że alkoholizm jest chorobą całej rodziny i wszyscy zostają wciągnięci w bolesny, uszkadzający wir powstający wokół tego który pije .
Niszczenie życia uczuciowego - Zamiast poczucia bezpieczeństwa, zaufania, miłości rodzina przeżywa lęk i zagrożenie, gniew i wstyd, poczucie krzywdy i poczucie winy. Brak Ľródeł oparcia i wzajemnej pomocy - Życie rodzinne zamiast dostarczać oparcia staje się największym obciążeniem i Ľródłem problemów. Utrata kontaktu i zrozumienia - Zamiast otwartości i prawdy pojawia się coraz więcej kłamstwa, manipulacji i udawania. Izolacja od świata zewnętrznego - Rodzina staje się zamknięta w swojej tragedii i cierpieniu, odizolowuje się od innych .
Wyczerpanie zasobów materialnych - Bardzo często nadmierne picie staje się Ľródłem trudności finansowych i ograniczeń perspektyw bytowych całej rodziny. Dzieci.
Wiele dzieci stara się utrzymywać w tajemnicy picie rodziców, wstydzą się, mają poczucie, że są gorsze, ale starają się chronić dobre imię rodziny. Boją się i mają zaburzenia emocjonalne związane z lękiem.
Ukrywają i tłumią swoje uczucia, czują się osamotnione, próbują za wszelką cenę poradzić sobie ze swoją rozpaczą i bezradnością. Częściej zapadają na różne choroby, bo ich odporność jest wyczerpywana przez nieustanny stres. Wcześnie uczą się, że nie mogą polegać na swoim rodzicu i przestają ufać innym ludziom, otaczający świat wydaje im się wrogi i obcy. Inne Ľle się zachowują i pragną w ten sposób zwrócić na siebie uwagę. Niektóre dzieci biorą na siebie nadmierną odpowiedzialność za problemy rodzinne i przejmują obowiązki dorosłych, bardzo się starają naprawić swoje błędy i zaniedbania, bardzo się starają by zadowolić innych. Nie umieją się bawić.

Karta H

Wpierw gniew na samego siebie w okresie abstynencji. Potem gniew na najbliższe otoczenie. Poczucie gniewu na najbliższe otoczenie powoduje że często unikamy pobytu w domu będąc pod wpływem alkoholu. Agresja po pijanemu jest wynikiem agresji po trzeĽwemu (?) wywołuje kontr agresję otoczenia. Kradzieże w celu zdobycia pieniędzy na alkohol. Zmiana wartości i znaczenia pieniędzy - przeliczanie na butelki (nowa waluta). Minimalizowanie i usprawiedliwianie złych czynów dokonanych po pijanemu. Coraz większe wikłanie w kłamstwa w celu usprawiedliwienia kłamstw ! Myśli samobójcze wpierw na trzeĽwo, a potem po pijanemu. Śmierć w otoczeniu może wywołać dwojaki skutek: albo się tak przestraszysz, że przestaniesz pić; albo odwrotnie, zapijesz się na śmierć. Śmierć kogoś bliskiego jest często używana do usprawiedliwiania własnego picia, może spowodować załamanie objawiające się zapijaniem żalu. Picie agresywnie destrukcyjne, samobójcze. Piciorys Zwrócić uwagę na to by piciorys nie stał się apoteozą pijaństwa, polem do popisu na temat: "Ho, ho, ja to mogłem".

Karta J

Konflikt moralny = inaczej myślę a inaczej robię.

Karta I

Nadużywanie, wewnętrzna perspektywa, podwójne życie. RozluĽnienie, poprawa osobowości własnej, niezadowolenie z rzeczywistości (wg mnie oderwarzeczywistości), poprawa wizerunku w gronie współpijących (mój wizerunek w domu nie podobał mi się - całkiem inny miałem w towarzystwie pijących), poprawa reakcji spontanicznych (np. przy seksie), zadania do wykonania niemożliwe na trzeĽwo, potrzebny jest alkohol, lekarstwo na uspokojenie - alkohol zabija myśli - zapomnieć o tym świecie. - Alkohol pozostaje jedyna własnością. Przebywanie w gronie pijących stronienie od nie pijących.

Czym się różnię od innych alkoholików.

Jeżeli wziąć moją osobę i porównać do jakiegoś konkretnego alkoholika, to na pewno znalazłoby się pod kątem przebiegu choroby alkoholowej wiele różnic. Tak bowiem, jak różnię się fizycznie od innych ludzi, tak samo różnię się od innych alkoholików w przebiegu choroby alkoholowej. Porównywanie się do innych alkoholików, mając na uwadze konkretne osoby, byłoby więc ogromną pracą, na dodatek niezbyt ścisłą, bo mógłbym się porównywać jedynie do swego wyobrażenia o danym alkoholiku.
Inaczej wygląda sprawa jeżeli porównuję się do alkoholików jako ogółu. Myśląc nad zadanym mi tematem zacząłem szukać różnic i tu doszedłem do wniosku, że w zasadzie różnic nie ma. Mogę się różnić od innych konkretnych osób w wielu punktach: w stażu picia, w stylu picia, skutkach, reakcjach i wielu innych rzeczach. Jednak jako alkoholik podlegam tym samym prawom i regułom poznanym, zbadanym i opisanym przez wielu lekarzy i terapeutów. Dla mnie dowodem na to twierdzenie jest fakt, że w każdej pracy, w każdej książce na temat alkoholizmu, jego przebiegu, skutków oraz w wielu wypowiedziach na grupie terapeutycznej lub mitingach, mogę znaleĽć siebie mimo iż autor danej wypowiedzi nie znał mnie osobiście. Podejrzewam że podobne wrażenie odnosi każdy z moich kolegów alkoholików, napotykając na swój kawałek pijackiego życiorysu w wypowiedziach innych.

REKLAMAREKLAMA


Reklama w serwisie     Copyright © 2000-2008 Grupa Portali E@tronik   Wszelkie prawa zastrzeżone!
Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych reklam.